Naš tim

Amir Hurtić

Poslanik u Narodnoj skupštini RS

Nedim Bijedić

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla

Ibrahim Dautović

Vijećnik u Gradskom vijeću Gračanica

Smail Mešić

Delegat kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS

Samir Džanić

Vijećnik u Općinskom vijeću Doboj Istok

Nešad Huremović

Vijećnik u Općinskom vijeću Sapna

Mirza Djedović

Odbornik u Skupštini opštine Modriča