VRIJEME JE!

DA MISLIMO NA KLIMU.

DA UDIŠEMO ČIST ZRAK.

DA ODUSTANEMO OD PRLJAVE ENERGIJE.

Naš program

Imperativ je da nastavimo raditi i boriti se da stavimo ljude, planetu i mir ispred profita.

Vijesti

Vijesti

Postani volonter

Za naš politički uspjeh su zaslužni isključivo građani koji su se uključili u ovu borbu. Biće nam čast i zadovoljstvo da nam se pridružiš i radiš sa nama!

Fill out this field
Select an option
Fill out this field
Molimo vas da unesete ispravnu email adresu.
Zainteresiran sam za: *
Select an option

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je Bosna i Hercegovina u kojoj se poštuju, čuvaju i racionalno koriste njeni prirodni i izgrađeni resursi u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica. Naša vizija je pravno društvo gdje su ljudska prava, uključujući i pravo na čist okoliš, univerzalno važeća. Naša vizija je implementacija principa održivog razvoja u svim njegovim različitim dimenzijama, jačanje participatorne demokratije i usmjeravanje ekonomije prema niskokarbonskom i klimatski neutralnom razvoju uz otvaranje “zelenih” radnih mjesta. Naša vizija je da budemo vodeća “zelena” stranka koja se zalaže za čist okoliš, na principima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na čist zrak, dekarbonizaciju energetike i transporta.

Naši ljudi

Sevlid Hurtić
Predsjednik
Jasmin Handžić
Direktor

Ime i prezime

Generalni sekretar